IMG_7819.JPG

Skadereparationer

Vi utför alla typer av skadereparationer som lack-, krock-, stöld-, parkerings-, och brandskador och vi hanterar försäkringsskador. Skador på plåt och lack förekommer nästan alltid tillsammans och vi är vana att åtgärda båda delarna parallellt. Vi är en fullt auktoriserad skadeverkstad av Porsche Sverige och genomgår regelbundet deras rigorösa kontroller för att säkerställa att vi håller högsta kvalitet på våra skadereparationer.

Vi genomför alltid en skadebesiktning tillsammans med dig som kund och går igenom allt som behöver åtgärdas. Du kan då även beställa jobb utöver försäkringsskadan och vi kan ta hand om hela ditt skadeärende. När vi vet vad som ska åtgärdas beställer vi de reservdelar som behövs så att vi kan sätta igång arbetet med din bil direkt när du lämnar den hos oss.

Tänk på att om din Porsche är tre år eller nyare gäller nybilsgarantin, men bara under förutsättning att reparationen genomförs av en Porsche-auktoriserad skadeverkstad.

Strukturskador på Porsche
En av de viktigaste säkerhetsfunktionerna din bil har är dess struktur. Den är grunden som hela din bil är byggd på och därför är du beroende av den för din säkerhet. Strukturskador är alltså skador på bilens huvudstruktur eller på någon del som är utformad för att skapa strukturell styrka. Om bilens struktur är skadad måste den därför repareras enligt fabrikantens instruktioner för att garantera säkerheten.

Om din Porsche har en strukturskada måste den åtgärdas via en fullt Porsche-auktoriserad skadeverkstad för att din försäkring ska gälla.

En strukturskada skulle till exempel kunna vara:
– en svetsad detalj som ska bytas
– en skada på bilens chassi
– en större buckla på svetsad detalj då det blivit veck i skadan